Image basic page

Persoonsgegevens

PRIVACY HANDVEST

AU BON REPOS – GABRIEL DEKOCK EN COMPAGNIE NV ("wij", "onze" of "Au Bon Repos") verbindt er zich toe het privéleven van alle gebruikers van onze internetsite aubonrepos.be (de « Site ») te beschermen. We nodigen u uit om kennis te maken met ons privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen. We zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens die u ons toevertrouwt.

1. HOE CONTACTEERT U ONS

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop we uw gegevens verwerken en behandelen, kunt u ons contacteren op: info@aubonrepos.be.

2. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons interageert of wanneer u onze diensten gebruikt, zoals het plaatsen van een bestelling via onze Site. We onderzoeken ook de manier waarop onze bezoekers onze Site gebruiken, zodat we onze diensten kunnen verbeteren en de ervaringen van onze klanten kunnen optimaliseren.

We verzamelen gegevens:

 • Wanneer u een rekening bij ons opent of de parameters van uw rekening wijzigt;
 • Wanneer u een bestelling plaatst en tijdens de afhandeling van de bestelling (eveneens bij de betaling en de levering van de bestelling) ;
 • Wanneer u ons rechtstreeks contacteert via email, telefoon, briefwisseling, boodschap of chatfunctie.
 • Wanneer u informatie verschaft bij het surfen of wanneer u onze Site gebruikt.

3. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

 • Wanneer u onze Site bezoekt of via onze Site een bestelling plaatst, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verschaffen zoals uw naam, contactgegevens, leveringsadres, emailadres, details van de bestelling, en betalingsgegevens zoals deze met betrekking tot uw kredietkaart.
 • We verzamelen tevens de gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Site en persoonlijke gegevens wanneer u iets op onze Site plaatst of wanneer u ons contacteert via email, telefoon, briefwisseling, boodschap of chatfunctie.
 • We verzamelen technische gegevens omtrent uw mobiel toestel of computer, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem, het type netwerkverbinding, het toestel dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze Site bezoekt.

4. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

We verwerken de gegevens die we over u ontvangen pas wanneer we daartoe een relevante rechtsgrondslag hebben: wanneer het nodig is uw gegevens te verwerken om de door u gevraagde dienst af te leveren of voor het sluiten van een contract, wanneer we uw toestemming daartoe krijgen, wanneer we een gerechtvaardigde reden hebben om uw gegevens te verwerken of daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wanneer het noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken om de door u gevraagde diensten te kunnen bieden of met het oog op het sluiten van een contract met u, gebruiken wij uw gegevens:

 • Om ons toe te laten u de toegang te verschaffen tot de relevante delen van onze Site ;
 • Om ons toe te laten u de diensten te leveren die u hebt gevraagd ;
 • Om uw betaling te kunnen ontvangen;
 • Om u te kunnen contacteren in verband met onze diensten wanneer dit nodig blijkt, ondermeer om een probleem op te lossen dat zich bij uw bestelling zou voordoen.
 • We behandelen tevens uw gegevens wanneer we daartoe een geldige reden hebben, bijvoorbeeld voor het personaliseren van onze diensten, of met het oog op het versnellen en vereenvoudigen van het bestellingsproces. We sommen deze redenen hierna op :
 • Om de efficiëntie en de kwaliteit te verbeteren van de diensten die onze klanten van ons in de toekomst verwachten;
 • Om de inhoud van wat we u aanbieden aan te passen, bijvoorbeeld om uit te zoeken welke reclame voor u het meest relevant is, op basis van door ons bepaalde parameters ;
 • Om onze ploeg voor klantenadvies toe te laten u op de meest efficiënte manier bij te staan bij elke vraag of klacht;
 • Om u te contacteren teneinde uw mening te kennen en feedback te krijgen betreffende onze diensten en om u te informeren bij elke verandering of belangrijke ontwikkeling van onze Site of onze diensten, ondermeer om u te laten weten, indien u ons daarnaar heeft gevraagd, dat onze diensten voortaan beschikbaar zijn in een nieuwe zone.
 • Om uw activiteit op onze Site te analyseren met het oog op het beheren, verbeteren, ondersteunen en ontwikkelen van onze onderneming maar tevens met statistische en analytische doeleinden en om fraude te voorkomen;
 • Om onze contractuele voorwaarden of elk contract dat met u werd gesloten te implementeren;
 • Wanneer u ons commentaar of feedback stuurt betreffende onze Site of diensten, kunnen we deze gebruiken op onze Site en in alle marketing- of reclamemateriaal. In dat geval wordt enkel uw voornaam en de stad waar u woont vermeld.
 • We analyseren tevens de gegevens omtrent het gebruik dat u van onze diensten maakt vanaf uw locatiegegevens, teneinde de profielen te bepalen die bij u passen.

Dit veronderstelt dat we veronderstellingen doen omtrent uw interesses op basis waarvan we u bijvoorbeeld gerichtere marketingboodschappen kunnen sturen, of u kunnen informeren betreffende speciale aanbiedingen of producten die u zouden kunnen interesseren. Deze activiteit houdt profilering in. U bent rechthebbende in het kader van dit type behandeling. In de sectie « Uw Rechten » hieronder vindt u hierover meer.

Wanneer we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, is het mogelijk dat we uw gegevens gebruiken :

 • Om een bewijs van uw bestelling(en) te bewaren;
 • Om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of reglementering waaraan we zijn onderworpen.

5. COOKIES

U kunt uw webbrowser instellen om de browsercookies of een deel ervan te weigeren of om verwittigd te worden wanneer een internetsite cookies bepaalt en gebruikt. Wanneer u de cookies deactiveert of weigert, kunnen bepaalde delen van de Site ontoegankelijk worden of niet langer correct werken. Meer info over de cookies die we gebruiken vindt u in ons bijgaand Cookiebeleid.

6. DIRECT MARKETING

Met uw toestemming of wanneer we daartoe een geldige reden hebben (en er de wettelijke toestemming voor hebben) gebruiken we uw gegevens om u te informeren over onze producten en diensten die u zouden kunnen interesseren. We kunnen u daartoe contacteren via email of telefoon. U kan uw voorkeur op het gebied van email marketing verifiëren door :

 • onze internetsite aubonrepos.be te raadplegen ;
 • op « mijn rekening » te klikken.

7. DE BEWARING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw gegevens niet langer dan we nodig achten.

De verzamelde gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het bereiken van de doelstellingen beschreven in de sectie « Gebruik van mijn gegevens » hieronder, volgens ons rechtmatig belang of voor een specifieke periode vereist door de reglementering of de wetgeving van toepassing, zoals de bewaring van gegevens voor reglementaire rapportering.

Bij de bepaling van de relevante bewaringsperioden houden we rekening met factoren zoals

 • Onze contractuele rechten en verplichtingen met betrekking tot de betreffende gegevens;
 • Onze wettelijke verplichtingen volgens de wet van toepassing met betrekking tot de bewaring van gegevens gedurende een bepaalde tijd;
 • De verjaringstermijn voorzien door de wet(ten) van toepassing;
 • De (potentiële) geschillen;
 • De richtlijnen bepaald door de bevoegde overheden op het gebied van de bescherming van gegevens.

We verwijderen uw gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

8. DE VERSPREIDING VAN UW GEGEVENS

De informatie die we verzamelen wordt naar onze servers in Europa gestuurd en er opgeslagen.

Het delen van uw gegevens met derden :

We delen uw gegevens met externe dienstverleners. De types van externe dienstverleners met dewelke we uw gegevens delen zijn :

 • Payment providers (inbegrepen de online payment providers en de leveranciers van fraudedetectie) : met de bedoeling ons diensten te leveren, bijvoorbeeld, wanneer ze gegevens behandelen zoals de betalingen naar ons met creditcard, geven ze bijstand of doen ze voor onze rekening fraudecontroles ;
 • Leveranciers van IT-diensten (inbegrepen de leveranciers van cloud computing): voor doeleinden van opslag en analyse van gegevens;
 • Bezorgers: opdat ze uw bestelling kunnen leveren;
 • Marketing- en reclamepartners: zodat ze ervoor kunnen zorgen dat u relevante reclame ontvangt en per email op uw eigen naam marketing toegestuurd krijgt.
 • Au Bon Repos zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig het huidige privacybeleid worden behandeld wanneer ze worden overgemaakt aan derden.

Indien onze onderneming een joint-venture aangaat, fusioneert met een andere onderneming, ze aankoopt of eraan verkocht wordt, kunnen uw gegevens worden verspreid of overgedragen aan de doelvennootschap, aan onze nieuwe commerciële partners of aan hun raadgevers.

We kunnen eveneens uw gegevens delen:

 • Wanneer we verplicht zijn uw gegevens te verspreiden om tegemoet te komen (en/of wanneer we ons verplicht voelen eraan tegemoet te komen) aan een wettelijke verplichting of aan de vraag van een controlerende overheid; dat houdt in de uitwisseling van gegevens met andere ondernemingen en organisaties die bescherming en fraudebestrijding als doel hebben;
 • Om onze contractuele verplichtingen en tevens elk ander akkoord met u na te komen;
 • Om de rechten te vrijwaren van Au Bon Repos, de bezorgers of anderen, en om fraude tegen te gaan;
 • Samen met derden, bijvoorbeeld de politie, die we noodzakelijk achten om criminaliteit op te sporen of te voorkomen.

9. VEILIGHEID

 • We voeren een strikt beleid en gebruiken efficiënte technologiëen om er zeker van te zijn dat de persoonlijke gegevens die ons bezit zijn voldoende worden beschermd.
 • We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen elke niet toegelaten toegang, onwettige behandeling, accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Wanneer u een paswoord kiest om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Site, bent u verantwoordelijk voor het te bewaren ervan op een veilige en vertrouwelijke manier.
 • Spijtig genoeg is de uitwisseling van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Ook al nemen we alle nodige maatregelen om uw gegevens te beveiligen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die via de Site worden overgemaakt niet garanderen; Elke verstrekking van gegevens gebeurt op eigen risico. Eens uw gegevens zijn ontvangen, hanteren we alle nodige veiligheidsmiddelen en procedures om elke niet toegelaten toegang te voorkomen.

10. UW RECHTEN

 • Krachtens de wet op de bescherming van gegevens beschikt u over een aantal rechten betreffende de gegevens die we over u in ons bezit hebben. Gelieve ons te contacteren door gebruik te maken van bovenstaande contactgegevens indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen.
 • Het recht op informatie. U hebt het recht om duidelijke, transparante en makkelijk begrijpbare informatie te ontvangen over de manier waarop we uw gegevens en rechten gebruiken. Precies daarom verschaffen we u alle informatie vervat in ons privacybeleid.
 • Het recht op toegang. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens (indien we ze behandelen). Dat laat u bijvoorbeeld toe om te controleren of we uw gegevens behandelen overeenkomstig de wet op de bescherming van gegevens. Contacteer ons indien u toegang wenst tot de informatie over u waarover we beschikken (zie sectie «  Hoe contacteert u ons »).
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht uw gegevens te wijzigen indien deze niet correct of onvolledig zijn. U kan ons vragen de fouten in de gegevens die we van u bezitten te corrigeren (zie sectie « hoe contacteert u ons »). Dit recht is niet absoluut en is slechts van toepassing in uitzonderlijke gevallen.
 • Het recht op uitwissing. Dit recht is ook bekend onder de naam « recht op vergetelheid » en laat u toe ons te contacteren (zie sectie «  Hoe contacteert u ons ») om de verwijdering of uitwissing te vragen van bepaalde gegevens die we over u bezitten.
 • Het recht op de beperking van de verwerking. U heeft het recht om het latere gebruik van uw gegevens te « blokkeren » of te « verwijderen ». Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we nog steeds uw gegevens bewaren, maar we zullen ze niet langer gebruiken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gestructureerd en vaak gebruikt formaat teneinde ze voor eigen doeleinden te gebruiken bij andere leveranciers van diensten. Het betreft echter geen algemeen recht en er bestaan uitzonderingen. Contacteer ons voor meer info hieromtrent (zie sectie «  Hoe contacteert u ons »).
 • Het recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde overheid voor de bescherming van gegevens, betreffende de manier waarop we uw gegevens verwerken,.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming hebt gegeven (t.t.z. dat we ons baseren op de toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens), hebt u het recht deze op elk moment in te trekken. U kan dat doen door ons te contacteren (zie sectie «  Hoe contacteert u ons »). Echter, het intrekken van de toestemming maakt het gebruik van uw gegevens niet onwettig wanneer deze toestemming duidelijk was.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking. U hebt het recht om u te verzetten tegen bepaalde types van verwerking, inbegrepen de verwerking met direct marketing- of profileringsdoeleinden. U kan er zich tegen verzetten door uw marketingvoorkeuren te wijzigen of door de cookies te deactiveren zoals aangeduid in de secties 5 en 6 hierboven.

11. WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen met betrekking tot ons privacybeleid worden gepubliceerd op onze Site, en indien nodig brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen via bijvoorbeeld email. Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt op 05/02/2019.

12. KLACHTEN

Indien u niet tevreden bent over ons antwoord op uw klacht of indien u denkt dat onze verwerking van uw gegevens niet gebeurt overeenkomstig de wet op de bescherming van gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming (in België):

 • Adres: Autoriteit voor gegevensbescherming, Persstraat 35, 1000 Brussel (België)
 • Telefoon: +32 (0) 2 274 48 00
 • Internetsite: https://www.privacycommission.be

AU BON REPOS – GABRIEL DEKOCK EN COMPAGNIE NV, Kapelleplein 10, 1000 Brussel