Image basic page

Pierre Frey

Pierre Frey

Pierre Frey haalt zijn inspiratie even goed uit het 18de eeuwse uit China als uit Frankrijk of Afrika. Maar het accent ligt altijd op de creativiteit.